BSTART SERGİLERİ


BStart Sergileri hem spesifik bir kesimin ilgisini çekebilmek hem de geniş kitlelere hitap edebilmek için rehberli gezi, panel ve atölye çalışmaları gibi çeşitli aktiviteler önerecek; diyalog ve tartışma olanakları sunarak sanatseverlerin, sanatçı ve küratörlerin katılacağı konuşmalar düzenleyecektir.

2016

BStart Sergisi Vol.I

27.12.2016 - 10.01.2017

oyun, özgürlüktür*

*Homo Ludens

J. Huizinga


Sanatsal ifadelerin doğuşunu temsil eden Altamira ve Lascaux mağara resimlerinden modern sanat kuramlarına, sanatın büyü ve ritüelden oyun ve sınır-aşma eylemine dönüşme öyküsü, temelde insanın özgürleşme ve sanatın özerkleşme talebine bağlanır. Eylem olarak sanat, tarihi boyunca kurgusallığı, gerçeklik arayışı, algısal yanılsamaları, duyumsal ve biçimsel anlatılarıyla oyun mefhumuyla iç içedir. Çünkü oyun serbestliktir; özgürlüktür. Tarihçi Johan Huizinga, Homo Faber (çalışan insan) ve Homo Sapiens (bilinçli insan) gibi insani niteliklere alternatif olarak Homo Ludens’i (oyuncu insan) önerir. Burada oyun ciddiyetin zıttı değil, aksine ciddi bir mefhumdur; kültürün bir parçası değil, kültür oyunların toplamıdır; kolektif hayatın tüm biçimlerinin ortaya çıkışındaki temel unsurdur. Dolayısıyla oyun, sanat ve kültürle ortaklık içindedir. 

Modern zamanların büyük ütopyaları, şok estetiği veya ortak bir dünya kurma hayalleri güncel sanatta artık pek geçerli olmasa da sanat oyunsu niteliğini günümüzde kaybetmemiştir. Modernizmin ereksel ve idealist büyük diskurları yerini ironik bir dile sahip, eleştirel düşünceyle beslenen dolaylı bir sanatsal eyleme bırakmıştır. Homo Ludens olarak sanatçının ifadesi bu oyunsu (ciddi bir oyun) serüvende referanslarını sanat tarihinden, nesnelerini gündelik yaşamdan alan ve temeli olmayan sınırsız bir imleme oyununa girişerek ortak olanı maddesel ve simgesel olarak yeniden şekillendirir. 

İstanbul Bağımsız Sanat Derneği (BStart)’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği açık çağrı sonucunda üretim fonu desteği alan Ali Miharbi, Berat Işık, Buse Aktaş ve Merve Ertufan’ı bir araya getiren “oyun, özgürlüktür” sergisi farklı formatlarda farklı mecralar kullanan bağımsız projeleri bir araya getirip, ortak bir zeminde, “oyun” kavramının doğasından ve sanatla olan bağından yola çıkarak nasıl bir arada konumlanacağı üzerine kurgulanır. Bir tür “ortak oyun alanında”, sanatsal pratiklerinde toplumsal, kültürel ya da teknolojik dili kullanan, sembolik anlamları yeniden üreten, yerel/kişisel öğelerle işlenen kodları açığa çıkaran ve bunu yaparken belirli kesişmeleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak yakalayan bu oluşum, aynı zamanda ifade ve anlatım farklılıklarıyla günümüz sanatının çoğulcu yaklaşımını görünür kılmaktadır.

Küratör: Derya Yücel

Seçici Kurul: Emre Baykal, İnci Eviner, Mari Spirito, Övül DurmuşoğluSANATÇILAR

BSTART – İSTANBUL BAĞIMSIZ SANAT DERNEĞİTeşvikiye Caddesi Göksu Apt. No:21 K:6 D:14 Şişli 34365 İstanbul, Türkiye

+90 212 327 26 66